Mikuláš, čerti a andělé

dodržujeme lidové tradice
Žáci z 9.A se v rámci projektu "Děti dětem" převlékli za Mikuláše, čerty a anděle a připravili si pro své mladší spolužáky krátký program. Nejprve navštívili děti na Bílé škole. Po chodbách bylo slyšet bouchání a rachtání, děti už je netrpělivě očekávaly s obavami i s nadšením. Do tříd vždy přišli nejprve andělé a ti zavolali Mikuláše s čerty. Podle listiny hříšníků čerti vybrali zlobivé děti, které musely říci nějakou básničku, aby své hříchy alespoň trochu odčinily. Některým dětem ukáply slzičky, ale andělé je rychle zahnali. Všechny děti dostaly sladkou odměnu.Z Bílé školy šel Mikuláš s anděly a čerty do mateřské školky, aby potěšil nejmladší děti. Také prošli všechny třídy a odměnili děti sladkostmi. Na závěr se žáci vypravili do Nové školy. Tam se vyřádili hlavně čerti, protože měli hodně práce.

 
    
Všichni účinkující si zaslouží velkou pochvalu.
Mgr. Jana Soorová