Mezinárodní projekt pro rok 2014Pro rok 2014 je dotační titul Cíl3 vypsán díky končícímu dotačnímu období pouze na první pololetí roku 2014. Pro spolupráci benešovské Základní školy a Pestalozzi Gymnasia Heidenau byla získána dotace na výměnný pobyt německých studentů v Benešově nad Ploučnicí. Pobyt bude čtyřdenní, setkají se na něm české děti, které se vzdělávají v německém jazyce se studenty spřátelené školy.
Mezinárodní projekt Vzdělávání (EEL-0300-CZ-1) spolupráce ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí a Pestalozzi Gymnasia Heidenau
5. 5. – 8. 5. 2014, Benešov nad Ploučnicí
Výměnný pobyt pro 15 českých a 15 německých dětí bude zaměřen na práci záchranných složek. S odkazem na pravidelně se opakující povodně, nebezpečí nepřehledných dopravních situací a další životohrožující jevy, spatřujeme nutnost přeshraniční spolupráce a výměny zkušeností v dané problematice. Spolupracující organizací zde budou dobrovolní hasiči z Benešova nad Ploučnicí.
Projekt sleduje zásadní vzdělávací linii. Její podstatou je předávání pedagogických zkušeností. V případě dětí řešíme projektem vždy aktuální téma, které přinese současnost, proto pro rok 2014 zařazujeme práci záchranných složek. Důvodem jsou časté živelné katastrofy, které ovlivňují životy lidí bez ohledu na hranice. Výměnné pobyty žáků mají již dlouholetou tradici, kterou hodláme dále rozvíjet.

Mgr. M. Šmídová