Matematický klokan 2019


Tradiční březnovou akcí je účast našich žáků v mezinárodní soutěži – Matematický klokan. Soutěž je organizována Jednotou českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.
Soutěžící ze ZŠ jsou podle věku rozděleni do 4 kategorií: Cvrček (2. – 3. třídy), Klokánek (4. – 5. třídy), Benjamín (6. – 7. třídy) a Kadet (8. – 9. třídy). Soutěž je pořádána v jeden den a žáci tak řeší školní, oblastní, republikové a také mezinárodní kolo ve své lavici.  V každé kategorii řeší soubor testových úloh v časovém limitu. Soutěžící vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení, úlohy jsou rozdělené podle obtížnosti, za správnou odpověď žák získává 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou ztrácí 1 bod. Nikdo nemůže skončit na nule, protože do začátku soutěže získává tolik bodů, kolik v kategorii řeší úloh.
V letošním již 25. ročníku řešilo v pátek 22. března 2019 jeho úlohy celkem 300 žáků naší školy, zapojeni byli žáci od 2. po 9. třídy.
Nejlepší řešitelé jednotlivých kategorií:

kategorie CVRČEK (93 soutěžících) – Sofie Pejpková (3. A), Tereza Kadlecová (3. A), Vanessa Viktorie Vacková (3. B)

kategorie KLOKÁNEK (106 soutěžících) – Marie Linzmayerová (5. B), Ondřej Martinec (4. A), Jindřich Fiala (5. A), Ladislav Pongrácz (5. A)

kategorie BENJAMÍN (74 řešitelů) – Jiří Smejkal (7. A), Martina Koutová (6. A), Vilém Effenberger, Adéla Dobrovolná (oba 7. B)

kategorie KADET (27 řešitelů) – Barbora Brousilová (9. B), Matěj Werner (8. B), Klára Štěpánková (9. B)

Všem vítězům blahopřejeme.

Mgr. M. Šmídová