Matematický Klokan_2012


V pátek 16. března 2012 se žáci od 2. po 9. třídy zúčastnili již tradičního soutěžení v matematice v soutěži Matematický Klokan. Soutěž probíhá v České republice již od r. 1995 v kategoriích - Klokánek (4. a 5. tř.), Benjamín (6. a 7. tř.) a Kadet (8. a 9. tř.). V roce 2005 začali soutěžit také žáci 2. a 3. ročniků - v kategorii Cvrček.
Soutěžící řeší matematické úlohy za 3, 4 a 5 bodů. Nejmladší - Cvrčci - 12 úloh, všechny starší kategorie 24 úloh. Ve všech kategoriích vybírají správné odpovědi z nabízených možností.
Do soutěže se ve škole zapojují všichni žáci 2. - 5. tříd a vybraní zájemci o matematiku z 6. - 9. tříd. V letošním ročníku soutěžilo v kategorii Cvrček celkem 77 druháků a třeťáků, v Klokánkovi - 77 čtvrťáků  a páťáků. V kategorii Benjamín se soutěže zúčastnilo21 žáků a v kategorii Kadet soutěžilo 19 žáků.
 
Nejúspěšnější řešitelé v jednotlivých kategoriích
CVRČEK (max. bodový zisk 60 bodů)
Barbora Brousilová (2.B) - 46 b., Nella Šimonová (2.A), Natálie Špringlová (3.A), Denisa Schánělová (3.A) - všechny 36 b., Markéta Linhartová (3.B) - 34 b.
KLOKÁNEK (max. bodový zisk 120 bodů)
Richard Mašek (5.A) - 82 b., Barbora Janotová (5.A) - 74 b., Barbora Kulíková (4.B) a Kateřina Svobodová (5.B) - 72 b.
BENJAMÍN (max. bodový zisk120 bodů)
David Kalabis (7.A) - 70 b., Petr  Klouček (7.B) - 53 b., Michal Valenta (6.B) - 51 b.
KADET (max. bodový zisk 120 bodů)
Martina Klaudyová (9.A) - 68 b., Barbora Havránková (8.B) - 64 b., Markéta Štěpánková (8.A) - 53 b.
 
Informace k soutěži a sborníky minulých ročníků jsou na adrese: http://www.matematickyklokan.net/info.php
 
 
 
M.Š.