Matematický klokan 2010


 Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A - plně hrazené z prostředků MŠMT. (převzato z oficiálních stránek  http://www.matematickyklokan.net/

Letošní, již 16. ročník této soutěže, proběhl ve čvrtek 18. března 2010. Na naší škole se ho zúčastnilo 95 žáků druhých a třetích tříd v kategorii CVRČEK, 76 soutěžících ze čtvrtých a pátých tříd v kategorii KLOKÁNEK, 31 žáků šestých a sedmých tříd v kategorii BENJAMÍN a 9 žáků osmých a devátých tříd v kategorii KADET. Soutěžící řeší podle kategorií otázky za 3, 4 a 5 bodů a své odpovědi zaznamenávají do karty odpovědí. Z té jsou pak vypočítány body, které soutěžící v soutěži získává. Do soutěže mimo kategorie Cvrček vstupují s 24 body, za správné odpovědi se jim body v příslušné hodnotě přičítají, za chybnou odpověď se odečítá 1 bod a pokud neodpovídá na otázku, tak body nezíská a ani neztrácí.

Nejmladší soutěžící v kategorii CVRČEK hledali odpovědi na 12 soutěžních úloh (http://www.zsbnpl.cz/web/doc/mcvrcek2,3.pdf). Nejlepší v jednotlivých ročnících byli - 2. třídy - Veronika Štěpánková ze 2.C, 3. třídy - Petr Strnad ze 3.A, který byl nejúspěšnějším řešitelem této kategorie a získal 50 ze 60 možných bodů.

Kategorie KLOKÁNEK řešila 24 úloh (http://www.zsbnpl.cz/web/doc/klokanek-4,5.pdf). Nejúspěšnější řešitelé - 4. třídy - Pavel Urx ze 4.A a z 5. tříd - Radek Martinec z 5.A, který byl nejúspěšnějším řešitel této kategorie.

V kategorii BENJAMÍN řešili soutěžící také 24 úloh různé obtížnosti (http://www.zsbnpl.cz/web/doc/benjamin_6,7.pdf), nejúspěšnější řešitelkou byla v této kategorii a mezi šesťáky Eliška Niederlová z 6.A, těsně za ní byla nejúspěšnější ze 7. tříd - Martina Klaudyová ze 7.A.

Nejmenší zájem byl mezi řešiteli v kategorii KADET, ve které také  bylo 24 soutěžních úloh (http://www.zsbnpl.cz/web/doc/cadet_8,9.pdf). Nejúspěšnější řešitelkou byla Kateřina Jurčáková z 8.A.

Celkově lze konstatovat, že došlo oproti loňskému roku ke zlepšení bodového průměru , který naši žáci v letošním roce získali. Soutěž je nepostupová, jednokolová. další ročník proběhne zase až za rok. Celkové výsledky předchozích ročníků v naší republice najdete na stránkách http://www.matematickyklokan.net.

 

Mgr. M. Šmídová