Matematické soutěže

Pangea, Matematický klokan, Pythagoriáda

V únoru soutěžilo 68 našich žáků od 4. po 9. třídy v 5. ročníku matematické soutěže Pangea. Celkově se soutěže zúčastnilo 44 913 soutěžících v republice, z toho 2 880 žáků v Ústeckém kraji. Po vyhodnocení jednotlivých soutěžních testů si nejlépe v jednotlivých kategoriích v naší škole vedli – Nikola Ušáková, Adam Bárta, který se se svým výsledkem umístil mezi páťáky v našem kraji na výborném 3. místě, Lucie Leknerová – mezi žáky 6. tříd v kraji na 25. místě, Jakub Dvořák na 22. místě mezi sedmáky v kraji, Nella Šimonová a Adam Werner a Kateřina Dvořáková. Bohužel se nikomu z nich nepodařilo postoupit do celorepublikového finále.

Druhou matematickou soutěží byl již tradiční 24. ročník soutěže Matematický klokan, ve kterém soutěží žáci od 2. po 9. třídy v kategoriích - Cvrček (2. a 3. ročníky), Klokánek (4. a 5. třídy), Benjamín (6. a 7. třídy) a Kadet (žáci 8. a 9. ročníků). Žáci v časovém limitu řeší matematické úlohy za 3, 4 a 5 bodů a kromě nejmladší kategorie Cvrček je zaznamenávají do karty odpovědí. Nejlépe si v jednotlivých kategoriích vedli: v kategorii Cvrček byl nejúspěšnější Ondřej Martinec, v kategorii Klokánek zvítězila Katka Vojtová, která byla nejúspěšnější školní řešitelkou, v kategorii Benjamín vyřešil úlohy nejlépe Jakub Martinec a v nejstarší kategorii Kadet získala nejvyšší bodový zisk Denisa Schánělová.

Poslední matematickou soutěží byl 41. ročník Pythagoriády. Ta je určena žákům 5. - 8. ročníků. Letošní školní kolo proběhlo ve dnech 5. a 6. dubna 2018. V naší škole řešilo patnáct soutěžních úloh 25 páťáků, 13 žáků šestých tříd a 11 sedmáků. Úspěšným řešitelem je žák, který získá alespoň deset bodů. To se podařilo dvěma páťákům - Matěji Bartáčkovi a Šimonu Donátovi, kteří si vybojovali postup do květnového okresního kola. Těsně postup utekl páťákům - K. Bartáčkové, P. Štípkovi, A. Bártovi a L. Malé; stejně jako nejlepšímu šesťákovi - P. Dobrovolnému a nejlepšímu sedmákovi J. Martincovi, kteří všichni získali 9 bodů. 

Po změně rozhodnutí okresní komise Pythagoriády a v souladu s propozicemi 41. ročníku postupují do květnového okresního kola: M. Bartáček, Š. Donát, K. Bartáčková, A. Bárta a L. Malá (5. třídy), P. Dobrovolný (6. třídy) a J. Martinec (7. třídy). Gratulujeme!

M. Š.