Matematické soutěže

máme nejlepší řešitelku CVRČKA v okrese a úspěšnou řešitelku PYTHAGORIÁDY

V pátek 20. března 2015 se uskutečnil již 21. ročník mezinárodní matematické soutěže „Matematický klokan“. V naší škole se této soutěže, která je na základních školách určena žákům druhých až devátých ročníků, zúčastnilo 210 soutěžících. Ti jsou rozděleni do čtyř kategorií - Cvrček (pro žáky 2. a 3. tříd), Klokánek (4. a 5. třídy), Benjamín (6. a 7. třídy) a Kadet (žáci 8. a 9. tříd). Všechny kategorie řeší úlohy za 3, 4 a 5 bodů a vybírají správné řešení z pěti nabízených odpovědí. Nejmladší soutěžící v kategorii Cvrček řeší 18 úloh, všechny zbylé kategorie 24 úloh, na řešení mají určeno 60 minut, mohou používat jen tužku a papír. Odpovědi mimo kategorie Cvrček zaznamenávají do odpovědní karty. V letošním ročníku získali nejvyšší bodové ohodnocení - v kategorii Cvrček - Adéla Dobrovolná z 3. B, která zaznamenala nejlepší bodový výsledek z celé školy, Pavel Dobrovolný (3.B), Adam Bárta (2.C) a Lucie Leknerová (3.B). V kategorii Klokánek - Radek Heinzel, Tereza Vrabcová a Barbora Brousilová, všichni z 5. B. V kategorii Benjamín úkoly nejlépe vyřešili Matěj Nergl ze 7. A, Barbora Kulíková a Filip Štecher (oba ze 7. B)  a v kategorii Kadet - Viktorie Pejpková z 8. A, Barbora Kušniriková (8.B) a Eliška Šlechtová (9. B).

fotografie z řešení úloh Matematického klokana v aule školy
O necelý týden později, ve středu 25. března 2015, se naši žáci zúčastnili také školního kola již 38. ročníku matematické soutěže Pythagoriáda, ve které řeší matematické úlohy žáci 5., 6. 7. a 8. tříd, každý ročník má své zadání. Kromě žáků 8. tříd, kteří řešili 12 úloh, řešili ostatní 15 úloh a na jejich řešení bylo vyhrazeno také 60 minut. Této postupové soutěže se zúčastnilo celkem 53 žáků. Nejlépe si ze všech soutěžících se zadanými úlohami poradily Barbora Brousilová z 5. B a Viktorie Pejpková z 8. A a obě se staly úspěšnými řešitelkami školního kola. Obě dívky budou školu reprezentovat v květnovém okresním kole v Děčíně.

Mgr. M. Šmídová

Statistika Matematického klokana v okrese Děčín

V okrese Děčín se Matematického klokana zúčastnilo

v kategorii CVRČEK - celkem 420 žáků 2. a 3. tříd - Adéla Dobrovolná, žákyně 3. B je nejlepší řešitelkou okresu Děčín, blahopřejeme

v kategorii KLOKÁNEK - celkem 464 žáků žáků 4. a 5. tříd - Radek Heinzel z 5. B na 13. místě

v kategorii BENJAMÍN - celkem 470 žáků 6. a 7. tříd - Matěj Nergl ze 7. A na 13. místě

v kategorii KADET - celkem 477 žáků 8. a 9. tříd - Viktorka Pejpková z 8. A na 10. místě


Okresní kolo Pythagoriády 2015

Ve středu 13. května 2015 se uskutečnilo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, ve kterém školu reprezentovala dvě děvčata - Barbora Brousilová z 5. B a Viktorka Pejpková z 8. A. Soutěž probíhala současně v Děčíně a v Rumburku. Soutěžící řešili patnáct matematických úloh, rozděleni byli v kategoriích podle odpovídajících ročníků. Viktorka Pejpková získala v kategorii žáků osmých tříd potřebný počet bodů a stala se úspěšnou řešitelkou okresního kola. V její kategorii se soutěže zúčastnilo 36 soutěžících a Viktorka vybojovala krásné 2. místo a svými znalostmi, spolu s vítězkou okresního kola, předčila žáky víceletých gymnázií. Blahopřejeme.

M. Š.