Masopustní týden


Masopustní veselice, všude voní koláče a jitrnice. Stalo se již tradici, že i u nás ve školce dětem přibližujeme lidové tradice. Nazýváme tyto dny jako projektové. Cílem je seznámit děti nejjednodušším způsobem s tradicí masopustu, seznámit je s různými výtvarnými technikami, navštívit postupně všechny třídy školky a pracovat netradičně s ostatními učitelkami. Prostě zažít něco nového a zkusit práci v jiné třidě. Vše se vydařilo. Děti se naučily, jak se vyrábí jitrnice, jak se zdobí koláčky, jak si udělat kravatu klauna a vyrobily si svoji škrabošku. Na závěr celého masopustního týdne jsme se sešli v jedné třidě a proběhlo hodnocení. Děti každého věku dokázaly zhodnotit průběh aktivit. Byl to náročný, ale velmi poučný týden. Těšíme se na další společné aktivity.
       Z. Č., A. M.