Masopustní radovánky na Bílé škole


V týdnu od 5. do 9. února 2018 proběhly na Bílé škole MASOPUSTNÍ radovánky. Žáci se v rámci průřezového tématu multikulturní výchova  seznamují s lidovými zvyky a tradicemi a při společně prožitých činnostech upevňují vzájemné vztahy. Nejprve vyzdobili školu obrázky s masopustními postavami, maskami, koláči, jitrnicemi apod. V průběhu celého týdne získavali informace o masopustu a masopustních maskách, četli masopustní říkačky či pranostiky a zpívali masopustní písně. Jednotlivé dny si zpestřili stejným oblečením nebo doplňky. V pátek 9. února masopust završili karnevalem, na který si s pomocí rodičů připravili různé kostýmy. Objevily se i tradiční masopustní masky, např. laufr, kominík, medvěd, kobyla nebo řezník. Karneval provázel Jiří Donát, který si pro žáky připravil program s písněmi a tancem. Žáci si karneval pořádně užili. Závěrem všichni dostali drobnou sladkou odměnu.

Černobílé pondělí a Pruhované úterý
Klobouková středa a Korálkový čtvrtek


Masopustní postavy na chodbě (práce s textem)
Masopustní karneval


Děkujeme Jiřímu Donátovi za velmi pěkný program a všem, kteří žákům pomáhali

s kostýmy.

Mgr. Jana Soorová