Masopustní radovánky na Bílé škole


V průběhu roku se žáci seznamují s lidovými zvyky a tradicemi. Oblíbeným obdobím je Masopust, který probíhá od Tří králů do Popeleční středy. V roce 2012 připadá datum Popeleční středy na 22. února. Je to období radovánek a veselí, žáci si tyto radovánky trochu přizpůsobují.
Ve čtvrtek 2. února 2012 se konal na Bílé škole Zelený čtvrtek. Děti si vzaly oblečení zelené barvy. Některé měly různé zajímavé zelené doplňky.
Ještě žáky čeká kloboukové pondělí, brýlový čtvrtek a maškarní karneval.
Mgr. Jana Soorová