Bílá škola a masopustní radovánky


Každoročně seznamujeme děti s dřívějšími zvyky a tradicemi. V době masopustu se dříve na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnicích vepřové hody. Z dnešních měst a vesnic se tyto zvyky pomalu vytrácí. Protože smíchu a zábavy není nikdy dost, budeme se radovat alespoň ve škole. Jen jsme si tyto tradice trochu přizpůsobili. 

Ve škole jsme si na oslavu masopustu vyzdobili třídy a chodby.
Po jarních prázdninách jsme 14. února 2011 měli OKULÁROVÉ PONDĚLÍ.
Děti si přinesly různě nazdobené brýle, zajímavých tvarů a velikostí. Ten, kdo si brýle nepřinesl, nemusel být smutný, mohl si je podle šablony sám vyrobit.
Udělali jsme si ve třídách módní okulárovou přehlídku a na závěr jsme se vyfotografovali. 
V pátek 18. února 2011 se konal DEN ŠÍLENÝCH  ÚČESŮ.
Tento den hned ráno přišly děti do školy s velmi zajímavými účesy.
Nejprve jsme si udělali malou módní přehlídku ve třídách. Po velké přestávce jsme se všichni sešli na chodbě a udělali si velkou módní přehlídku. Děti se za podpory spolužáků procházely po chodbě jako po módním molu a ukazovaly své šílené účesy. Bylo to velmi zábavné. A aby to nebylo dětem líto, prošly se po chodbě se svými netradičními účesy i paní učitelky.
Děkujeme všem, kteří dětem s účesem pomáhali, některé účesy byly přímo „uměleckým dílem“.
Ten den jsme hodně fotografovali, na ukázku se můžete podívat jak moc nám to slušelo.  
                  Mgr. Jana Soorová