Masopustní průvod


V pátek 13. února 2015 uspořádali žáci z Bílé školy masopustní průvod městem. Nejprve se průvod zastavil u mateřské školky, kde žáci předvedli dětem krátké vystoupení s básničkami, písničkami a tanečkem. Dále pokračovali i s dětmi ze školky na náměstí, kde je přivítal pan starosta s místostarostkou. Žáci ze čtvrtých tříd je požádali o povolení k průchodu městem a všichni jim předvedli své vystoupení. Za odměnu dostali šáteček. Pan Bříško je doprovázel hraním na harmoniku pod Táborský vrch, odkud se žáci vydali zpět do školy. Průvodem děti završily masopustní veselí, které na Bílé škole probíhalo od Tří králů.

Děkujeme všem, kteří dětem pomáhali z kostýmy, školce a městu za milé pohoštění a panu Bříškovi za hudební doprovod.
Mgr. Jana Soorová