Loučíme se s předškoláky


Závěr školního roku patří tradičně velkému loučení s našimi budoucími školáky. Nejvíce školáků letos mají  "Žabky" a "Myšky".  Někteří s námi strávili 3-4 roky, udělali veliké pokroky, navázali vazby nejen s kamarády, ale i se svými učitelkami. Dojetí, především  na straně dospělých, je pochopitelné. Všem prvňáčkům přejeme dobrý start, hodně jedniček a radosti z učení. Rodičům a všem dětem přejeme krásné prázdniny, zajímavé společné zážitky a hlavně pěkné počasí.  
V září se těšíme na setkání - kolektiv MŠ.
                                                                                                                                                                                         A.M.