Listopadové soutěže 2012/13

Pec nám spadla, Libverdská kotvička

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín pořádala ve středu 21. 11. 2012 další ročník soutěže pro žáky devátých tříd "Pec nám spadla, přijďte nám ji postavit..."
Každá  základní škola mohla do soutěže nominovat maximálně 2 dvoučlenná družstva. Naši školu reprezentovali Jan Chlumský a Tomáš Frič z 9.A a Barbora Havránková a Veronika Šredlová z 9. B. Dvacetdva soutěžních dvojic prošlo soutěžním okruhem, který žákům přiblížil předměty vyučované na této škole. Účastníci si prohlédli celý školní komplex, vyzkoušeli si horolezeckou stěnu a absolvovali celou řadu soutěžních úkolů. Dívčí družstvo - Barbora a Veronika získalo v konkurenci stejně starých soutěžících krásné 4. místo. Blahopřejeme.

 
SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Libverda, která je tradičním pořadatelem Mistrovství floristů ČR pod názvem „Děčínská kotva“, uspořádala ve čtvrtek 22. 11. 2012 ve spolupráci s Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu Děčín  již 2. ročník  podobné soutěže pro žáky základních škol, víceletých gymnázií a středních škol  s názvem „Libverdská kotvička“. Soutěžní zadání bylo adventní věnec a vánoční svícen na štědrovečerní stůl. Naši školu reprezentovala v I. kategorii určné žákům základních škol dvě děvčata Šárka Klaudyová a Sára Štechmüllerová, obě ze 7. A. Výborný výsledek z této výtvarné soutěže přivezla svým umístěním na 3. místě - Sára Štechmüllerová. Blahopřejeme!
 
Mgr. M. Šmídová