Listopadové olympiády


V listopadu se uskutečnily dvě vědomostní olympiády určené žákům 8. a 9. tříd.

Dějepisné olympiádě, jejíž 46. ročník má tematické zaměření „Marie Terezie - žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století", řešilo soutěžní test s 23 otázkami celkem 15 žáků. Nejlépe si s testem poradila Barbora Kulíková z 9B, která si zároveň vybojovala účast v lednovém okresním kole.

Druhou z olympiád byla tradiční Olympiáda v českém jazyce. V jejím již 43. ročníku soutěžilo ve školním kole 23 žáků 8. a 9. tříd. Nejprve řešili mluvnický test a pak měli za úkol napsat alespoň dvacetiřádkový slohový útvar ve tvaru prózy na téma „Moje vzlety a pády". Nejlépe si vedla Denisa Schánělová z 8A, která si spolu s Barborou Kulíkovou vybojovala postup do únorového okresního kola.

Blahopřejeme všem úspěšným žákům.

M. Š.