Lednové soutěže a olympiády


Olympiády v cizích jazycích

V průběhu ledna se uskutečnila školní kola jazykových olympiád - Olympiády v německém jazyce a Olympiády v anglickém jazyce. Obě olympiády byly organizovány ve dvou kategoriích - v mladší si své znalosti jazyka ověřují žáci 6. a 7. tříd, starší kategorie je určena žákům 8. a 9. tříd. V německém jazyce soutěží žáci, kteří se německý jazyk učí jako druhý cizí jazyk. V kategorii I. A předvedla nejlepší výkon z jedenácti soutěžících Barbora Brousilová ze 7. B, za ní se se shodným výsledkem umístili tři soutěžící, všichni ze 7. A. Ve starší kategorii II. A soutěžilo 29 žáků, z nich nejlépe si s německým jazykem poradil Martin Nergl z 9. A. V anglickém jazyce soutěžilo v první kategorii žáků 6. a 7. tříd celkem 24 žáků a vítězem se stal Vít Martínek ze 7. A. Ve starší kategorii II. A si své jazykové znalosti ověřilo 26 soutěžících a vítězkou se stala Barbora Kulíková z 9. B. Vítězové obou jazykových olympiád si vybojovali postup do únorových okresních kol.

Mgr. M. Pilnáčková, Mgr. M. Jansová

Zeměpisná olympiáda

V pondělí 30. ledna 2017 se uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády. Ta je organizována ve třech kategoriích. V kategorii A mezi sebou soutěží žáci 6. tříd - jejich tématem je Země ve vesmíru, kartografie a obecná fyzická geografie. V kategorii B pro žáky 7. tříd je tématem kartografie, obecná fyzická geografie se zaměřením na světadíly a nejstarší kategorie C - žáci 8. a 9. tříd si v ZO ověřují své vědomosti a dovednosti ze znalostí geografie Evropy a České republiky. Ve školním kole soutěžilo mezi sebou devět žáků 6. tříd, sedm žáků ze 7. tříd a dvacet soutěžících z 8. a 9. tříd. Nejlépe si se soutěžními úkoly a postup do únorového okresního kola vybojovali - Jakub Martinec z 6. C, Barbora Brousilová ze 7. B a v nejstarší kategorii Denisa Schánělová z 8. A. Blahopřejeme a budeme jim držet palce.
 Mgr. M. Šmídová

Vypravuj! aneb Klání vypravěčů"

Žáky 5. tříd baví český jazyk, po soutěži ve scénickém čtení „Čtenář na jevišti“, se pod vedením Mgr. S. Matysové zapojili do další soutěže - „Vypravuj! aneb Klání vypravěčů“. Soutěž je zaměřena na knižní kulturu a kulturu mluveného slova. Do soutěže jsme poslali dva soutěžní příspěvky. V I. kategorii jednotlivců soutěží Barbora Ondrejkovičová z 5. A, na její soutěžní vystoupení se můžete podívat na https://youtu.be/iI1vuVhZ4m0. Ve III. kategorii soutěží kolektiv 5. B ve složení Lucie Leknerová, Adéla Dobrovolná, Soňa Cézová, Petr Halász a Luboš Kuchař - jejich příspěvek https://youtu.be/eh4NRmKOJfA. V průběhu února bude soutěžní příspěvky hodnotit odborná porota, a tak si na jejich umístění musíme ještě počkat.

Mgr. Soňa Matysová