Krajské kolo - recitační soutěž


Ve dnech 16. a 17. dubna 2011 proběhlo v Lounech krajské kolo recitační soutěže.
V krajském kole se v této nejmladší kategorii již neudělovala první místa, protože nikdo nemůže postoupit do národního kola. Bylo vybráno 5 nejlepších dětí, které obdržely čestná uznání.
Naše reprezentantka Barborka Kulíková z 3.B získala od poroty jedno z nejcennějších - " Čestné uznání za originální interpretaci " a tím tak dosáhla nejvyššího ocenění v této soutěži.
 

foto A. Kulíková
 
 
Blahopřeji k předvedenému výkonu a děkuji Barunce za vzornou reprezentaci školy.
 
Mgr. M. Šmídová
statutární zástupce ředitelky