Korporátní bubnování


Žáci prvního i druhého stupně se v pátek 17. června 2011 zapojili do celostátního programu: KORPORÁTNÍ BUBNOVÁNÍ. V benešovském letním kině se nejprve do akce zapojili mladší žáci a potom se podobným aktivitám věnovali také starší žáci. Všichni účastníci dostali buben a ozvučenou naladěnou trubku tzv. boomwhackers, která při poklepu vydávala tón. Trubky byly barevně odlišeny podle tónů, které vydávaly. Pod vedením pořadatele žáci společně zahráli část Ódy na radost od L.Beethovena. Poté z žáků vznikl rytmický orchestr. Děti s velkou radostí bubnovaly a postupně poznávaly sílu společného rytmu. Na bubnování se přisly podívat i děti z mateřské školky a zvuky bubnů přilákali také procházející občany Benešova nad Ploučnicí. 

Korporátní bubnování zlepšuje sociální klima školy, vzájemnou soudržnost, týmovou spolupráci a kreativitu dětí. Je také prevencí proti šikaně a agresi, zvyšuje schopnost koncentrace a zprostředkovává odreagování a emocionální vybití.  


Mgr. Jana Soorová