Korálky do dálky


Žáci naší školy ze speciální třídy, žáci současné 5. A a obou současných 7. tříd se svými učiteli Ivanem Schwarzem a Mgr. Lenkou Sönlovou zúčastnili projektu Korálky do dálky. Minulý týden přišlo poděkování a certifikát od pořádající organizace:
"Děkujeme mnohokrát Vám a žákům Vaší školy za papírové korálky, kterými jste přispěli v rámci projektu Korálky do dálky k vytvoření rekordních korálů o celkové délce 2 km  463 m 40 cm.
Papírové korálky zaslané nám Vaší školou dosáhly celkové komisařem Agentury Dobrý den ověřené délky 7 000 cm tedy 16.09195402298 cm v přepočtu na jednoho žáka.
V příloze zasíláme certifikát, kterým je vytvoření rekordu osvědčováno."
Všem účastníkům patří poděkování za reprezentaci školy v tomto projektu.

Mgr. M. Šmídová