Koncert žáků ZUŠ Žandov


Ve středu 10. května 2017 se v aule budovy Nova konaly dva výchovné koncerty pro předškolní děti MŠ, děti přípravného ročníku a žáky 1. a 2. tříd. Na koncertu vystupovali žáci naší školy, kteří se učí hrát na hudební nástroje v ZUŠ Žandov. Koncertem děti provázela ředitelka ZUŠ Žandov paní Alena Losová, která jednotlivé nástroje dětem představila. Svým spolužákům malí hudebníci ukázali, co se pod vedením svých učitelů za školní rok naučili. Někteří hrají na hudební nástroj teprve prvním rokem. Zazněly skladby na sopránové flétny, saxofon a klavír. Všichni účinkující předvedli velmi pěkné výkony, které publikum odměnilo velkým potleskem. Na závěr si všichni s učitelkou sólového zpěvu zazpívali.
Mgr. Jana Soorová