Koncert žáků ZUŠ

děti hrají dětem

Ve středu 20. června 2018 se v aule budovy Nova konal malý koncert žáků navštěvujících výuku hry na hudební nástroje, kterou ve škole zajišťují učitelé ze Základní umělecké školy v Žandově. Vystoupení se postupně zúčastnily předškolní děti z MŠ, děti z přípravného ročníku a žáci 1. - 3. tříd. Žáci ZUŠ hráli skladby na bubny, flétny a klavír. Hra se jim moc povedla, bylo znát, že je to baví, a že pilně trénovali. Odměnou jim byl veliký potlesk na závěr.
Mgr. Jana Soorová