Klub vědců na Bílé školeKaždou středu od 13.00 do 14.30 h probíhá na Bílé škole v rámci projektu Otevřená mysl Klub zábavné logiky a deskových her - "Klub vědců". Společně se zde schází 13 vybraných žáků od druhé po čtvrté třídy, kteří se budou společně zamýšlet nad tématy z oblasti času, vesmíru, počasí i podnebí. Budou experimentovat a provádět různé pokusy, zkoumat látky a jejich vlastnosti, porovnávat a měřit veličiny. První setkání bylo zaměřené na laboratorní pokus. Žáci pracovali s výluhem z řepy a zelí. Byli z nich detektivové, kteří zjišťovali jaké látky jsou ukryty ve zkumavkách. Učili se psát záznam pokusu. Tématem druhého setkání byly zejména deskové hry, které podporují logické myšlení jednotlivců. Všichni účastníci si také vytvářeli svá portofolia.

Mgr. Jana Soorová, Mgr. Hana Svobodová