Klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení

Škola pro život - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931

V rámci projektu Škola pro život pracují naši žáci v klubu občanského vzdělávání a demokratického myšlení, klub pracuje pod vedením Mgr. Šárky Leknerové. Jeho činnost je zaměřena na získání znalostí a dovedností pro demokratické občanství, udržitelný rozvoj, občanskou aktivitu, iniciativu a participaci - zapojování do věcí veřejných, posílení přesvědčení o vlastním vlivu a pocitu odpovědnosti za věci veřejné. Klub navštěvují žáci - členové žákovského parlamentu, kteří tak získávají zkušenosti pro svou práci.


Ve středu 22. května 2019 navštívili žáci v rámci demokratického klubu Městský úřad.

Provázel je místostarosta, pan Petr Jansa. Ukázal jim skoro všechny odbory a prostory úřadu. Všichni, kteří žákům o své práci vyprávěli, byli velice vstřícní a milí a bylo vidět, že své práci rozumí. Na závěr se setkali také se starostou města panem Pavlem Urxem, se kterým probírali různá témata, která se týkají našeho města a školy. Dozvěděli se mnoho informací o chodu a správě města. Návštěvu si všichni užili a velice se jim líbila.  


                                                                                                           

Za všechny přítomné chceme poděkovat panu Jansovi, který byl výborným průvodcem. 

N. Zubčíková, 8C