Keramika v mateřské škole


Minulý týden byly děti poprvé v keramické a výtvarné dílničce, která vznikla v suterénu mateřské školy. Kroužek keramiky je určen pro starší děti, které vytvářejí různé plošné a prostorové výrobky. Práce s keramickou hlínou rozvíjí jemnou motoriku, podporuje schopnost soustředit se, rozvíjí fantazii a estetické cítění. V kroužku pracuje maximálně 12 dětí, které vede paní učitelka Lenka Fuxová a spolu s paní učitelkou Markétou Chvojkovou. Kurzy budou probíhat ve čtvrtek, zhruba jednou za 14 dní od 9:00 do 10:00 hodin.

M. Chvojková