Keramický kroužek


V MŠ se letos poprvé rozjel keramický kroužek pod vedením paní Lenky Fuxové a uč. Markéty Chvojkové. Dílnička byla vybavena keramickou pecí, takže děti výsledky svých výtvorů vidí velmi brzy. Jak se malým tvůrcům daří, uvidíte na vánočním jarmarku MŠ.

                                                                                                                   M.Chvojková
                                                                                                                   A.Matajová