Karneval v mateřské škole


Karneval MŠ měl v letošním roce téma "Zvířátka jsou kolem nás".
Celá školka se ten den přesunula opět do kina, kde je dostatek prostoru. Děti si mohly zatančit a zařádit. Paní učitelky si pro ně připravily zábavné soutěže a moderátora Iva koordinovala celý program. Po karnevalovém veselení si děti mohly prohlédnout malou výstavku domácích zvířat, kterou si pro ně v předsálí kina připravil pan Luděk Smejkal. Všem patří velké poděkování.

                                                                                                                                                                         kolektiv MŠ