Ježek na dlani


Ve čtvrtek 19. září 2013 se obě 2. třídy zúčastnily výukového programu Ježek na dlani, který se konal v děčínské ZOO. Děti získaly informace o ježkovi a dověděly se, jak poznají, jestli ježci potřebují před blížící se zimou lidskou pomoc. Také získaly návod, jakým způsobem ježkovi v případě potřeby pomoci. Po poutavé přednášce si vytvořily z kartonu vlastního ježka, kterého si odnesly do školy. Po skončení programu si prohlédly ZOO. Dětem se výukový program velice líbil.


Mgr. Jana Soorová, Mgr. Věra Doležalová