Z jednání školské rady


V úterý 19. června 2012 se na svém druhém zasedání sešli členové školské rady. Jednání zahájila a řídila Mgr. Zdenka Černá. Školská rada projednala a schválila drobnou úpravu školního řádu, schválila slovní a kombinované hodnocení čtyř žáků. Mgr. M. Šmídová informovala školskou radu o projektech školy. Školská rada se dále zabývala aktuálními problémy školky a školy.
 
Z. Č.