Jazykový pobyt v Heidenau

výzva č. 56 - OPVK, projekt Vzdělávání (CZ.1.07/1.1.00/56.1306)


Ve dnech 28. září – 4. října 2015 se uskutečnil jazykový pobyt dvaceti vybraných žáků osmých a devátých tříd na partnerské škole Pestalozzi Gymnasiu Heidenau, financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzvy č. 56 projektu Vzdělávání. Týden byl plný jazykových, sociálních, ale i kulturních zážitků.
Žáci měli možnost zlepšit své jazykové kompetence a prohloubit znalosti o naší sousedské zemi.  Žáci absolvovali 15 hodin výuky. Některé hodiny probíhaly individuálně s německými učiteli, některé hodiny měli žáci spojené s německými žáky. Individuální hodiny se zaměřovaly zejména na prohlubování komunikačních jazykových znalostí a rozšiřování slovní zásoby. Společné hodiny s německými žáky potom žákům předvedly a rozšířily německý jazyk ve školské praxi. Metody používané v hodinách byly kreativní s důrazem na zapojení žáků do vzdělávacích činností.
Jazykový pobyt nebyl pouze ve znamení učení, ale také ve znamení poznávání okolí.  A tak žáci zažili okružní poznávací jízdu dvoupatrovým autobusem po Drážďanech, večeři v neobvyklé restauraci, kde nám jídlo přijelo po horské dráze, výlet do skal Saského Švýcarska – na Bastei, Asisiho panometr v Drážďanech, německý muzikál "Catch me if you can" nebo třeba výlet na pevnost Königstein.
Program byl opravdu bohatý a tak na nudu nezbyl čas. Žáci odjížděli do posledního nadšeni se slovy, že by klidně ještě zůstali. Velké díky rozhodně patří našim německým kolegům a partnerům, kteří nám umožnili na své škole uspořádat takovýto projekt. Těšíme se na další spolupráci a další podobné výměnné pobyty.

Mgr. M. Pilnáčková