Jazykové olympiády 2019

aktuálně okresní kolo OAJ a ONJ

Školní kola

V prosinci a v lednu se uskutečnila také školní kola jazykových olympiád. V Olympiádě v německém jazyce si své znalosti vyzkoušelo 32 žáků od 7. po 9. třídy. V jednotlivých částech -  poslechu s porozuměním, čtení s porozuměním a také psaní v německém jazyce prokázali nejlepší znalosti Adéla Matoušková ze 7. A v mladší kategorii a Vít Martínek z 9. A ve starší kategorii. Oba vítězové, spolu s žáky na 2. místě - Pavlem Dobrovolným (7. B) a Matějem Wernerem (8. B) budou školu reprezentovat v únorovém okresním kole.

V Olympiádě v anglickém jazyce se soutěžilo také ve dvou kategoriích – v kategorii žáků 6. a 7. tříd soutěžilo 25 žáků a v kategorii 8. a 9. tříd 31 žáků. Soutěžící museli prokázat své znalosti v poslechu cizojazyčného textu a čtení s porozuměním. Nejlepší výsledek dosáhli Karolína Kounovská a Jan Urbánek, oba z 6.A v mladší kategorii, hned za nimi se umístil Pavel Barčák, Nicol Schánělová (oba 6. A) a Pavel Dobrovolný (7. B). Ve starší kategorii byli nejlepší Vít Martínek z 9. A a Daniela Taichová z 8. B, na dalších místech byli Jan Balvín (8. C), Matěj Werner (8. B) a Marek Štípek (9. A). V okresním kole v Děčíně budou naši školu reprezentovat Karolína Kounovská a Vít Martínek. Blahopřejeme a držíme oběma palce.

Okresní kola

V úterý 5. února 2019 se v Děčíně na ZŠ Komenského uskutečnilo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. V okresním kole je soutěž rozdělena do kategorií I.A, ve které soutěží žáci do 7. ročníků ZŠ, I.B je určena žákům stejného ročníku víceletých gymnázií a stejné je to u starší kategorie II.A a II.B (soutěží žáci 8. a 9. ročníků a stejných ročníků víceletých gymnázií). Naši školu reprezentovali Karolína Kounovská z 6. A v kategorii I.A a Vít Martínek z 9. A v kategorii II.A. V mladší kategorii své jazykové znalosti předvedlo 13 soutěžících a naše reprezentantka Karolína Kounovská získala krásné 3. místo. Ve starší kategorii soutěžilo 13 žáků a Vítek Martínek se umístil v druhé polovině soutěžících. Karolíně gratulujeme ke krásnému umístění.

Ve středu 13. února 2019 proběhlo v DDM Děčín okresní kolo Olympiády v německém jazyce, soutěží se ve stejných kategoriích jako v Olympiádě v anglickém jazyce. Soutěž si vyzkoušeli čtyři naši žáci - Adéla Matoušková, Pavel Dobrovolný, Vít Martínek a Matěj Werner. Pro všechny naše reprezentanty byla soutěž ověřením jejich jazykových znalostí ve výuce druhého cizího jazyka v konkurenci žáků dalších škol okresu Děčín, nejlepší výsledek dosáhl Pavel Dobrovolný. Děkujeme za reprezentaci školy.

M. Š.