Jazykové olympiády - leden, únor 2016


V průběhu ledna se uskutečnila školní kola jazykových olympiád - Olympiáda v německém jazyce a Olympiáda v anglickém jazyce. Obě olympiády jsou organizovány ve dvou kategoriích - kategorii pro žáky 6. a 7. ročníků a kategorii žáků 8. a 9. ročníků.

Olympiáda v německém jazyce proběhla ve dvou kolech a účastnilo se jí 32 žáků ze 7. tříd a 56 žáků z 8. a 9. tříd, kteří se němčinu učí jako druhý cizí jazyk. Nejlepší znalosti předvedli v kategorii 7. tříd - Eliška Ptáková (7. B), Natálie Špringlová (7. A) a Kateřina Matoušková (7. B). Ve starší kategorii vyhrála Tereza Pastorová (9. B) před Martinem Nerglem (8. A) a Simonou Gerhardovou (9. A).

První dva z každé kategorie se zúčastnili okresního kola, které se uskutečnilo ve středu 10. února 2016 na ZŠ Komenského v Děčíně. V mladší kategorii soutěžilo 6 žáků, lepší výsledek dosáhla Natálie Špringlová. Ve starší kategorii soutěžilo 16 žáků, velmi pěkné umístění - 6. místo získala Tereza Pastorová. Blahopřejeme!

Ve školním kole Olympiády v anglickém kole se v mladší kategorii zúčastnili žáci  6. a 7. tříd, ve starší kategorii žáci 8. a 9. tříd. Školního kola se zúčastnilo 75 žáků v kategorii I. A a 64 žáků v kategorii II. A. Nejlepší znalosti předvedly Lucie Kloučková (7. A), Klára Štěpánková (6. B) a Denisa Schánělová (7. A) v mladší kategorii a Barbora Kulíková (8. B), Denisa Malá (9. B) a Simona Gerhardová (9. A) ve starší kategorii. Lucie Kloučková a Barbora Kulíková si vybojovaly postup do okresního kola.

Ve čtvrtek 16. února 2016 se na ZŠ Komenského v Děčíně uskutečnilo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce, kterého se za naši školu zúčastnily Lucie Kloučková v kategorii I. A a Barbora Kulíková v kategorii II. A.V obou kategoriích se o umístění utkalo vždy 15 žáků ze základních škol a stejných ročníků víceletých gymnázií okresu Děčín. Naše dívky nezískaly výrazné umístění, přesto pro ně byla soutěž cennou zkušeností v jejich jazykové přípravě a za reprezentaci školy jim patří poděkování.

 

Mgr. M. Pilnáčková, V. Fous