Jazykové olympiády 2018

aktuálně - Olympiáda v anglickém jazyce, okresní kolo

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je určena žákům 8. a 9. ročníků. Ve školním kole soutěžící nejprve řešili mluvnický test a pak měli za úkol napsat volný slohový asi dvacetiřádkový útvar ve formě prózy na téma: „Stalo se to minulý týden“. Z šestnácti účastníků školního kola si se zadanými úkoly nejlépe poradila Denisa Schánělová, která si spolu s Kateřinou Matouškovou, vybojovala postup do lednového okresního kola.

Okresní kolo se uskutečnilo 30. ledna 2018 v Děčíně. V 1. kategorii se jí zúčastnilo 40 zástupců základních škol a víceletých gymnázií z okresu Děčín. Naše reprezentantka Denisa Schánělová předvedla velmi pěkné znalosti a vybojovala v okresním kole výborné 7. - 8. místo. Blahopřejeme!

M. Š.

Olympiáda v německém jazyce

Po návratu z vánočních prázdnin se uskutečnilo školní kolo Olympiády v německém jazyce. Ta proběhla ve dvou kategoriích - v kategorii 7. tříd se jí zúčastnilo 10 žáků a vítězem a postupujícím do okresního kola se stal Matěj Werner, druhou postupující je Nikola Zubčíková. V kategorii 8. a 9. tříd si své jazykové znalosti vyzkoušelo 23 žáků. Postupujícími jsou Kamila Mališová, která se umístila na 1. místě a druhá Barbora Brousilová.

Ve středu 7. února 2018 se v DDM Divišova ul., Děčín uskutečnilo okresní kolo. V mladší kategorii 7. tříd soutěžilo pouze 7 žáků a naši reprezentanti si vyzkoušeli bez výrazného umístění své jazykové znalosti. V kategorii pro žáky 8. a 9. tříd soutěžilo 15 účastníků - řešili soutěžní test, poslechovou úlohu a hovořili na vylosované téma. Naše reprezentantky Barbora Brousilová a Kamila Mališová se umístily na 7. a 8. místě. Blahopřejeme.

Mgr. M. Pilnáčková

 

Olympiáda v anglickém jazyce

Ve dnech 30. a  31. ledna 2018 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Soutěž byla vypsána ve dvou kategoriích, pro žáky 6. a 7. ročníků kategorie I. A a pro žáky 8. a 9. ročníků kategorie II. A. V letošním školním roce byla jednokolová, zaměřená na poslech a čtení s porozuměním. Obou kategorií se zúčastnili všichni žáci, kteří byli v těchto dnech přítomní. Vyhodnoceno bylo vždy 20 nejlepších z každé kategorie. Nejúspěšnějšími řešitelkami se stala v obou kategoriích děvčata - v kategorii IA se na prvním místě umístila Daniela Taichová, v kategorii IIA se nejúspěšnější řešitelkou stala Denisa Schánělová. Obě postupují do okresního kola, které se koná na konci února. Držme jim palce!

V úterý 27. února 2018 se v Děčíně uskutečnilo okresní kolo, kterého se zúčastnily obě vítězky školního kola. Úspěšnější byla Denisa Schánělová, která si v konkurenci 20 soutěžících angličtinářů, zástupců 8. a 9. ročníků základních škol z okresu, vybojovala velmi pěkné 8. místo. V mladší kategorii si své jazykové znalosti vyzkoušelo 15 žáků a Daniela Taichová se umístila na 10. místě. Oběma děvčatům děkujeme za reprezentaci školy. 

Mgr. M. Jansová