Interaktivní workshop pro žáky

Mediální výchova

Ve středu 12. června 2019 měli žáci 7. - 9. ročníků možnost zažít netradiční způsob výuky. Dvouhodinový interaktivní workshop na téma "Neztraťte se ve zpravodajství" si pro ně připravili žáci Gymnázia a Základní školy da Vinci z Dolních Břežan u Prahy. Skupina žáků namíchaných z různých ročníků - od 6. třídy ZŠ po 3. ročník gymnázia - pracovala na tématu Zdroje médií a jedním z jejich výstupů byl právě interaktivní workshop pro žáky základní školy. Naši žáci pod jejich vedením plnili různé druhy úkolů, při jejich řešení se rozhodovali sami za sebe, pracovali v týmech, vedli dialog, učili se argumentovat i přijímat názor protistrany. Naši žáci i žáci, kteří "vedli výuku", byli vzájemnou interakcí velmi mile překvapeni.
Přínos tohoto setkání byl oboustranný. Žáci z Břežan zjistili, že jsou schopni připravit zajímavou, netradiční práci pro své vrstevníky. Naše žáky tak inspirovali a ukázali jim, že týmová práce, sběr materiálu a především vytrvalost a umění komunikace přináší ovoce. Je možné, že tato příjemně navázaná spolupráce, tímto projektem nekončí.

Mgr. Š. Leknerová