Ze zápisu do 1. ročníku


V pátek 21. ledna 2011 se v souladu s § 46 zákona č. 561/2004 (školský zákon) uskutečnil zápis k základnímu vzdělávání na Základní škole a Mateřské škole Benešov nad Ploučnicí pro školní rok 2011/2012.
K zápisu se svými zákonnými zástupci dostavilo 58 dětí z Benešova nad Ploučnicí a okolních obcí - Františkova nad Ploučnicí, Valkeřic, Malé Veleně, Starého Šachova, Dolních a Horních Habartic. Zákonní zástupci jedenácti z nich požádali pro své děti o roční odklad školní docházky. Zároveň k zápisu přišli také rodiče mladších dětí, aby je přihlásily do přípravného ročníku. Do budoucích prvních ročníků nastoupí ještě asi 23 dětí, kterým byla v loňském roce odložena povinná školní docházka o jeden rok. V novém školním roce by tak do prvních tříd mělo nastoupit okolo 70 prvňáčků.
Zákonní zástupci, kteří se svými dětmi nedostavili k řádnému zápisu, mohou děti na naši školu zapsat ještě v pondělí 14. února 2011 od 13 do 15.30 h.
 
 
Mgr. Miroslava Šmídová