Informace z jednání školské rady

ustavující zasedání

Ve středu 3. prosince 2014 se uskutečnilo ustavující zasedání nově zvolené školské rady pro funkční období 2014 - 17. Školská rada na svém jednání zvolila předsedkyní školské rady Mgr. Miroslavu Šmídovou, zapisovatelkou p. Marcelu Jansovou. Školská rada projednala a schválila jednací řád ŠR. Ředitelka školy Mgr. Dagmar Tesarčíková seznámila členy školské rady s aktuálními informacemi o činnosti školy. Zároveň odpověděla na dotazy členů školské rady. Členové školské rady se dohodli na čtvrtletních zasedáních školské rady.

Příští jednání se uskuteční v únoru 2015.

Mgr. M. Šmídová