Informace z jednání školské rady

říjen 2014

V pondělí 6. října 2014 se na svém osmém, posledním jednání ve volebním období sešla školská rada. Jednání proběhlo v budově školy NOVA.

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013-14. Dále projednala a vzala na vědomí předložené Koncepční záměry a úkoly školy na období 2014-16 a informace k probíhajícím akcím a aktivitám ve škole, o kterých informovala Mgr. M. Šmídová, statutární zástupkyně ředitelky školy.

Na závěr předsedkyně školské rady Mgr. Z. Černá i Mgr. M. Šmídová poděkovaly členům školské rady za jejich práci v celém volebním období.

Mgr. Z. Černá