Informace z 2. jednání školské rady

přijaté usnesení

Ve čtvrtek 21. června 2018 se na žádost člena školské rady uskutečnilo 2. zasedání školské rady k reakci ŠR na článek v Benešovských novinách po jednání zastupitelstva města a po jmenování nového ředitele školy. Přítomní členové ŠR požádali starostu města - člena ŠR k objasnění důvodů, kterého ho vedly ke zveřejnění anonymu v BN dne 8. 6. 2018 bez ověření skutečností u ředitelky školy, případně školské rady. K danému tématu proběhla bohatá diskuse a na jejím základě ŠR přijala Usnesení č. 5/2018 (8 – přítomných pro, pan starosta nehlasoval).

Usnesení č. 5/2018:
ŠR projednala záležitost zveřejnění anonymního dopisu v Benešovských novinách starostou Filipem Ušákem a konstatuje: zveřejněním bylo poškozeno dobré jméno školy a pedagogů a zaměstnanců školy. Nebyla dána žádná možnost k vyjádření se vedení školy a ani školské rady.
Na základě evaluace klimatu školy nebyly zjištěny žádné skutečnosti potvrzující obsah dopisu
.

Na žádost člena ŠR z řad zákonných zástupců bude informace z jednání zveřejněna v Benešovských novinách v červenci 2018. Zápis ověřili pověření členové ŠR.

Mgr. M. Šmídová, předsedkyně ŠR