Informace pro zákonné zástupce dětí v MŠ

plánované akce - září 2017

MŠ je otevřena od 6.00 do 16. 00 h

Příchod dětí od 6 do 8 h

Omlouvání nepřítomnosti dle školního řádu

Co potřebují děti do MŠ

- vhodné a pohodlné oblečení na pobyt ve třídě
- vhodné oblečení na zahradu (může být i starší), pevné boty, holínky a pláštěnku
- pevné bačkory s bílou podrážkou – ne pantofle
- velké balení papírových kapesníčků
- pyžamo - výměna je každý týden, předškoláci bez pyžama
- do šatny náhradní spodní prádlo

Další informace dostanou zákonní zástupci na úvodních třídních schůzkách, na webových stránkách školy, na informačních tabulích v MŠ (na chodbách, v šatnách) a také individuálně od třídních učitelek.

Plánované aktivity na 1. pololetí šk. roku 2017-18 a dokumenty k činnosti MŠ najdete ve složce Mateřská škola - Slovo o mateřské škole

Těšíme se na spolupráci při výchově a vzdělávání Vašich dětí

za kolektiv MŠ - Mgr. Z. Černá, vedoucí učitelka MŠ

 

Plánované akce - září 2017 

- v úterý 12. září 2017 se ve třídách MŠ uskuteční od 15.30 h třídní schůzky

- ve čtvrtek 21. září 2017 se na zahradě MŠ uskuteční od 15.30 h společná akce pro děti a jejich rodiče - Uvítací slavnost