MŠ - informace pro zákonné zástupce

 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole


Provoz MŠ zahajujeme 1. 9. 2016
MŠ je otevřena od 6.00 do 16. 00 h
Příchod dětí do 8. 00 h
Omluvy dětí hlásit do 8.00 h na telefonní číslo 412 586 579, pro nejnutnější případy lze použít služební telefon vedoucí učitelky - tel. číslo: 605 819 149.

Veškeré informace budou vyvěšeny na nástěnkách u jednotlivých tříd.
Adaptace nově přijatých dětí proběhne po domluvě s učitelkami.

Co potřebují děti do mateřské školy:

- vhodné a pohodlné oblečení na pobyt ve třídě
- vhodné oblečení na zahradu (i starší), pevné boty, holínky, pláštěnku
- pevné bačkory s bílou podrážkou – ne pantofle
- balení papírových kapesníčků
- pyžamo - výměna je každý týden
- do šatny náhradní spodní prádlo
- ramínko dle potřeby

Další informace dostanou zákonní zástupci vždy na informačních tabulích v chodbách školy, v šatnách a individuálně po domluvě s třídní učitelkou.

Mgr. Z. Černá, vedoucí učitelka MŠ