Hejtmanův pohár 2019


Žáci naší školy se letos poprvé zapojili do již 5. ročníku školní sportovní soutěže Hejtmanův pohár. Soutěž spočívá v překonávání tzv. opičí dráhy, dráhy, plné kreativních překážek, které prověří všestranné sportovní nadání zapojených žáků. Dráha je pro všechny zapojené školy stejná, liší se pouze v kategoriích pro mladší a starší žáky. Na naší škole ji pro žáky připravili učitelé TV – Mgr. Jaroslava Novotná, Bc. Ivan Schwarz a Bc. Zdeněk Miškovský, spolu se žáky 9. tříd zorganizovali sportovní den ve třech dubnových dnech. V pátek 12. dubna 2019 soutěžili mezi sebou žáci 1. – 3. tříd, v pondělí 15. dubna 2019 proběhla soutěž pro žáky 4. – 6. tříd a ve středu 17. dubna 2019 soutěžili žáci 7. – 9. tříd. Hodnotil se vždy výkon celé třídy. Nejrychleji si s opičí dráhou poradili: v kategorii žáků 1. - 3. tříd byly nejrychlejší žáci 3. A, mezi 4. a 5. třídami zvítězili žáci 4. A, mezi šesťáky a sedmáky zvítězila 7. A, z 8. a 9. tříd byli nejrychlejší žáci z 9. B. Celkově z 1. stupně bylo pořadí - 4. A, 5. A a 3. A, v kategorii žáků 2. stupně byli nejlepší žáci 9. B, 8. C a 8. B. Bylo velmi příjemné sledovat, jak se všichni žáci snažili dosáhnout co nejlepšího výsledku a přitom se vzájemně povzbuzovali. Pochvalu si zasloužili všichni, kteří se do soutěže zapojili. Poděkování patří také všem organizátorům.

Mgr. J. Novotná