Genius logicus na naší škole


Poprvé v letošním roce si žáci naší školy vyzkoušeli řešení nejoblíbenější mezinárodní logické soutěže - GENIUS LOGICUS. Do soutěže se zapojilo 64 žáků od 2. po 9. třídy. Soutěžilo se on-line v šesti kategoriích podle věku žáků, na řešení 10 úloh prostřednictvím počítače měli žáci 70 minut.

Nejúspěšnější řešitelkou ve škole byla Martina Klaudyová ze 7.A, která správně vyřešila 87% soutěžních úloh, za ní se umístil David Antonišin ze stejné třídy s úspěšností 83% a pomyslné třetí místo získali Jan Kalakur z 8.A, Aneta Lankašová ze 7.B a Veronika Zívalová z 9.A všichni s úspěšností 78%.

Mgr. Miroslava Šmídová