Exkurze do Planetária v Praze


Žáci 9. tříd se v úterý 14. května 2019 zúčastnili v rámci výuky fyziky exkurze do Planetária v Praze. Ve fyzice se v současné době probírá téma Země a vesmír, proto byla zvolena vzdělávací akce "Naše bouřlivá planeta". V rámci projekce v digitálním planetáriu zaznělo téma vznik kontinentů a katastrofický zánik měst. Dále se žáci seznámili se strukturou zemského povrchu, ale také s geologickou činností Země, pohyby litosférických desek, zemětřesením, sopečnou činností a vlnami tsunami. Látka tak doplnila nejen učivo fyziky, ale také přírodopisu.

V. Fous