EU-peníze školám: projekt ŠKOLA HROU


V průběhu 1. pololetí školního roku 2011/12 probíhala ve škole realizace projektu EU peníze školám - Škola hrou (CZ.1.07/1.4.00/21.0759). Žáci 5. - 9. tříd se do projektu zapojili v rámci výuky povinných i volitelných předmětů. V projektu Malý Einstein - pracují v 5. třídách tři skupiny žáků, jejich cílem je individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků. Stejným tématem, přírodovědnou garmotností, se zabývají také žáci 7. - 9. ročníků ve volitelném předmětu Seminář a praktika z přírodovědných předmětů, kde si pod vedením Ing. Rybáře a Mgr. Špičky v přírodovědné laboratoři ověřují teoretické znalosti praktickými činnostmi. Žáci 5., 6. a 9. tříd jsou v projektu zapojeni projektem Babylon, kde vybraní žáci prostřednictvím ICT rozvíjejí také své jazykové znalosti.
Učitelé školy vytvářejí pro zkvalitnění a inovaci výuky digitální učební materiály, které přímo ověřují ve vyučovacích hodinách jednotlivých předmětů.
K dispozici jsou v současné době tyto sady: Německý jazyk pro 8. r. (slovesa, příslovce, spojky, příslovce, číslovky, přídavná jména...); Anglický jazyk pro 6. r. (slovesa, tvoření otázek, psaní číslic, předložky, abeceda, křížovky...); Německý jazyk pro 9. r. (názvosloví zemí, obyvatel, národů, zeměpisná příd. jm., trpný rod, předložkové vazby...) - Mgr. Milana Vokatého (kontakt: vokaty@zsbnpl.cz), Český jazyk - vyjmenovaná slova - Mgr. Aleny Špačkové (kontakt: spackova@zsbnpl.cz).
 
Mgr. M. Šmídová