EU-peníze školám - DUM

 


V rámci projektu Škola hrou (CZ.1.07/1.4.00/21.0759) realizovaného v projektu EU - peníze školám vytvářejí učitelé školy digitální učební materiály (DUM).

V období od února do května 2012 byly vytvořeny tyto sady, v závorce je uveden kontak na autora:
DUM - Německý jazyk pro 9. r. (Länder, Bewohner, Gebirge, Sprachen, Passiv -průběhový, stavový, Modalverb, Préteritum, Perfektum, Předložkové vazby sloves, Příslovce tázací, ukazovací) - autor Mgr. Milan Vokatý (vokaty@zsbnpl.cz)
DUM - Český jazyk - vyjmenovaná slova (po b, l, m, p) - autorka Mgr. Hana Svobodová (svobodova@zsbnpl.cz)
DUM - Český jazyk - slovní druhy - autorka Mgr. Blanka Ušáková (usakova@zsbnpl.cz)
DUM - Český jazyk - abeceda - autorka Mgr. Libuše Ficencová (ficencova@zsbnpl.cz)
DUM - Český jazyk - slabiky (M, L, S), písmena (P, T, J, Y, V, Z, N, K, C), krátké a dlouhé samohlásky, dvojhlásky (au, ou), shluk hlásek - autorka Mgr. Věra Becková (beckova@zsbnpl.cz)
DUM - Český jazyk - druhy slov, ohebné a neohebné slovní druhy, slovesa (číslo, osoba, časy, zvratná slovesa) časování slovesa být - autorka Mgr. Věra Doležalová (dolezalova@zsbnpl.cz)
DUM - Český jazyk - vyjmenovaná slova - opakování a procvičování (po V, S, M, L, B, P, Z) - autorka Mgr. Alena Špačková (spackova@zsbnpl.cz)
 
DUM jsou uloženy v digitálním archivu školy, v případě zájmu kontaktujte autora sady.
 
Mgr. M. Šmídová