EU peníze školám - aktuální informace


Naše škola se úspěšně zapojila do systematické podpory vzdělávání na základních školách v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.
V rámci tohoto programu EU peníze školám podala škola MŠMT projekt s názvem "Škola hrou" (CZ.1.07/1.4.00/21.0759), který byl v červenci 2010 úspěšně přijat a schválen. V rámci tohoto projektu se škola zaměří na rozvoj a využívání ICT ke zkvalitnění výuky a na rozvoj přírodovědné gramotnosti našich žáků. Cílem je rozvoj odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků.
V současné době se škola nachází v přípravné fázi projektu, v rámci které bude vypsána veřejná zakázka na dodávky v režimu zakázek malého rozsahu (zákon č. 37/2006 Sb.) výzvou třem zájemcům. Jedná se o vybavení školy informačními a komunikačními technologiemi a zřízení fyzikální laboratoře pro nadané a talentované žáky.
Vlastní realizace projektu (30 měsíců) proběhne od 1. února 2011 do 31. července 2013.
 
 
Mgr. Miroslava Šmídová