Dýňování a Strašidelný zámek


Ve čtvrtek 31. října 2013 proběhlo v některých třídách základní školy tzv. dýňování. Děti vydlabávaly a vyřezávaly dýně různých tvarů a velikostí. Několik dýní věnovalo dětem město, ostatní si děti přinesly z domova.Hotové dýně děti odnesly na zámek v Benešově n. Pl.. Kromě dýní přinesly také různá strašidla, pavouky, netopýry, kterými vyzdobily prostory nádvoří a sklepení k akci Na zámku straší, aneb pojďte se bát s Klubíčkem. Akce proběhla v pátek 1. listopadu 2013 za spolupráce pěveckého sboru Klubíčko, keramického kroužku, školy, rodinného centra, města, městského kina a státního zámku Benešov nad Ploučnicí. Nejprve vystoupil pěvecký sbor Klubíčko, potom děti plnily úkoly na stanovištích, za jejich splnění dostaly od strašidelných bytostí potvrzení. Pak teprve mohly projít stezku odvahy. Na závěr si prohlédly výstavu keramického kroužku a vyzdobená sklepení se strašidly a čarodějnicemi a podepsaly se na pamětní listinu.


Poděkování patří všem organizátorům a účinkujícím za příjemně strávený podvečer na benešovském zámku.
 
 
Mgr. Jana Soorová