Druhé třídy v Zoo Děčín


První týden v říjnu se žáci 2. tříd vypravili za poznáním do Děčínské ZOO. Nevlídné počasí nezabránilo prožít dětem aktivní dopoledne s programem „Lesní zvířata“ a užít si kontaktní ZOO se vším, co k ní patří. Část  programu se odehrávala s lektorem jak v areálu ZOO, tak přímo v lese. Druhá část proběhla v prostorách ZOO školy, kde si děti zopakovaly vše, co se dozvěděly v terénu a měly možnost přímého kontaktu s některými zvířecími chovanci – např. s agamou, morčaty a užovkou červenou. S nabytými poznatky z exkurze pracovaly děti i dále ve škole – v hodinách prvouky, výtvarné výchovy, ale i českého jazyka a matematiky.
Mgr. Martina Rejmanová