Dramatizace pohádky ve 2.B


Děti ze 2.B se v rámci českého jazyka naučily hrát pohádku O třech malých kůzlátkách. Připravily si kostýmy, masky a rekvizity a ve čtvrtek 7. listopadu 2013 zahrály pohádku v přípravném ročníku a v prvních třídách, aby dětem ukázaly, co se za rok naučily. Dramatizace pohádky se dětem velmi líbila, proto zahrály pohádku také paní knihovnici při návštěvě knihovny. Dostaly od ní velkou pochvalu.
Mgr.Jana Soorová