Dotazníkové šetření a informační gramotnost


Žáci 5. a 9. tříd se zúčastnili „Testování s Gepardem“ - testování informační gramotnosti připraveného společností Scio. Protože práce s informací je nesmírně důležitým prvkem vzdělávání, bylo naším cílem pomocí profesionálních testů zjistit, jak na tom jsou naši žáci. Každý žák řešil on-line formou jedinečný test, který obsahoval průměrně 30 - 35 úloh (ti nejúspěšnější až 40) se zaměřením na vyhledávání informací, hodnocení informací, zpracování a interpretaci informací, komunikaci, sdílení a prezentaci informací a bezpečnost a etiketu práce s informacemi. Obsahově úlohy zkoumali dovednosti napříč všemi předměty vyučovanými na základní škole. Tematicky odpovídají zájmům cílové věkové kategorie. Testování se v těchto ročnících zúčastnilo 83 žáků. Po skončení testů ihned každý zjistil svou úroveň - tedy zda je infozačátečník, infoprůzkumník, infouživatel, infoznalec nebo infoprofík. Scio škole bude v pátek 7. 12. 2012 interpretovat výsledky tohoto testování a zároveň bude vysvětleno, jak dál rozvíjet informační gramotnost našich žáků, a to v různých předmětech. Další informace k projektu na stránkách http://gepard.scio.cz, kde je možné si vyzkoušet DEMO test.
 
V průběhu listopadu se zároveň všichni žáci od 5. do 9. tříd, včetně speciálních tříd, a jejich třídní učitelé zapojili do projektu "Každý se ve škole cítí dobře - klima školy" - zkráceně Pohoda, také od společnosti Scio. Prostřednictvím dotazníkového šetření bylo zmapováno, co všem 219 aktérům-žákům a 14 učitelům na škole nejvíce vyhovuje, co méně a co by chtěli ještě zlepšit. Po vyhodnocení získá škola informace a doporučení o tom, jaké silné a slabé stránky ve škole vnímají učitelé a jejich žáci. Hlavním cílem tohoto dotazníkového šetření je podpora školy v budování příznivého sociálního klimatu ve škole. Po získání výsledků s nimi budou seznámeni jak učitelé, tak žáci a jejich zákonní zástupci. Také tento projekt má své stránky http://pohoda.scio.cz.
 
M.Š.