Dokumenty Základní školy Benešov nad Ploučnicí


Přehled základních dokumentů pro veřejnost:

Školní vzdělávací program: http://www.zsbnpl.cz//doc/skola-hrou---skolni-vzdelavaci-program.pdf
 
Dodatek č. 1 - ŠVP: http://www.zsbnpl.cz//doc/dodatek-c.-1---svp-1112.pdf
Dodatek č. 2 - ŠVP: http://www.zsbnpl.cz//doc/dodatek-c--2---svp-1213.pdf
Příloha ŠVP upravující vzdělávání žáků s LMP: http://www.zsbnpl.cz//doc/Škola hrou - ŠVP pro ZV_příloha upravující vzdělávání žáků s LMP.pdf
Učební plány (dodatek č. 3) - platnost od 1. 9. 2013: http://www.zsbnpl.cz//doc/zsbnpl-ucebni-plany-od-1092013.pdf
Dodatek č. 4 - ŠVP s účinností od 1. 9. 2015: http://www.zsbnpl.cz//doc/dodatek-c.-4-svp-skola-hrou-od-1092015.pdf
Dodatek č. 1 - příloha ŠVP LMP s účinností od 1. 9. 2015: http://www.zsbnpl.cz//doc/svp-lmp---dodatek-c.-1-od-1092015.pdf

Školní vzdělávací program přípravné třídy: http://www.zsbnpl.cz//doc/svp-pripravna-trida-od1092013.pdf
 
Školní vzdělávací program školní družiny: http://www.zsbnpl.cz//doc/svp-sd---uprava-od-1.-9.-2013.pdf


Školní řád: http://www.zsbnpl.cz//doc/skolni-rad--aktualizace-2018.pdf


Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání: http://www.zsbnpl.cz//doc/pravidla-klasifikace...-uprava-9-2017.pdf
 
Organizační řád: http://www.zsbnpl.cz//doc/Organizační řád- novelizace 0809, aktu. schéma.pdf
 
Provozní řád: http://www.zsbnpl.cz//doc/provozni-rad-od-1.9.2010.pdf
 
Řád školní družiny a školního klubu: http://www.zsbnpl.cz//doc/Řád školní družiny a školního klubu_úprava 2015.pdf


Minimální preventivní program: http://www.zsbnpl.cz//doc/mpp-2018-19.pdf
Knihovna metodika prevence: http://www.zsbnpl.cz//doc/knihovna-metodika-prevence-2015-16.doc


Mravní profil žáka ZŠ BNPL: http://www.zsbnpl.cz/web/doc/Mravní profil žáka ZSBNPL102004.doc
 
 
Výroční zpráva o činnosti školy: http://www.zsbnpl.cz//doc/vyrocni-zprava-2017-2018.pdf


Výroční zpráva o poskytování informací: http://www.zsbnpl.cz//doc/vyrocni-zprava-o-poskytovani-informaci-za-rok-2018.pdf
 
 
Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2019, schváleno dne 8. 1. 2018 Radou města Benešov nad Ploučnicí usnesením č. 12/18: http://www.zsbnpl.cz//doc/strednedoby-vyhled-rozpoctu-zs-a-ms-benesov-nad-ploucnici.pdf
 (vloženo dne 9. 3. 2018)
 Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020, návrh rozpočtu na rok 2019: http://www.zsbnpl.cz//doc/navrh-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-2020-2021.pdf, http://www.zsbnpl.cz//doc/navrh-rozpoctu-2019.pdf

 
Inspekční zpráva ČŠI - duben 2013: http://www.zsbnpl.cz//doc/inspekcni-zprava-zsbnpl-duben-2013.pdf
Přijatá opatření: http://www.zsbnpl.cz//doc/prijata-opatreni---inspekcni-zprava-csi-duben-2013.pdf
 
Kritéria hodnocení ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí zřizovatelem - červen 2013: http://www.zsbnpl.cz//doc/Kritéria pro hodnocení Základní školy a Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí zřizovatelem.pdf
 
 
Inspekční zpráva ČŠI - září 2014: http://www.zsbnpl.cz//doc/inspekcni-zprava-zari-2014.pdf
Přijatá opatření: http://www.zsbnpl.cz//doc/csi---prijata-opatreni-11-2014.pdf


 
Formuláře žádostí:
 
a) žádost o uvolnění z předmětu: http://www.zsbnpl.cz//doc/zadost-o-uvolneni-z-predmetu.doc, součástí žádosti je doporučení lékaře
 
b) žádost o uvolnění žáka v období školního vyučování: http://www.zsbnpl.cz//doc/zadost-o-uvolneni-mimo-prazdniny.doc

c) žádost o přijetí - přestup žáka: http://www.zsbnpl.cz//doc/zadost-o-prijeti-prestup,-dle-gdpr.doc

 
 
Vyplněnou žádost předají zákonní zástupci k vyřízení vedení školy